• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Kraj dostawy: Polska
  • zmień

Język:

Waluta:

Kraj dostawy:

Regulamin sklepu

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.fd-distribution.pl prowadzony jest przez Norberta Rozmysłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Flavour Norbert Rozmysłowski, z siedzibą przy ulicy Raniuszka 22 w Warszawie (02-838), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 9512358927, REGON: 146245091, adres poczty elektronicznej: biuro@fd-distribution.pl. 

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz stanowi podstawę zawierania umów sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym FD-Distribution.pl. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwględnie wiążących przepisów prawa. Regulamin stanowi integralną i najważniejszą formę umowy kupna-sprzedaży zawieranej z klientami.

1.3. Sklep udostępniany jest przez Sprzedawcę za pomocą sieci internetowej – Internet.

1.4. Terminy określone w Regulaminie oznaczają:

Dni robocze – oznacza wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczaniu Klientowi przez Sprzedawcę, ściśle określonych Towarów, za pośrednictwem Dostawców.
Dostawca – oznacza podmiot, organizację świadczące usługi transportowe, które mają za zadanie dostarczyć określone towary handlowe odpowiednim odbiorcom.
Hasło – oznacza unikalny ciąg znaków wybrany przez Klienta Sklepu wymagany podczas Rejestracji.
Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie.
Kodeks Cywilny – oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U .z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
Kodeksu postępowania cywilnego – oznacza Ustawę z dnia 17 listopada 1964 r.(Dz.U.1964r., nr 43, poz. 296 ze zm.).
Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Login – oznacza indywidualny identyfikator Klienta w Sklepie wybrany przez Klienta, wymagany podczas Rejestracji.
Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin o świadczeniu usług droga elektroniczną, który określa zasady dokonywania zakupów w sklepie.
Rejestracja – oznacza czynność, dzięki której udostępnione zostają wszystkie funkcje Sklepu.
Sklep (Sklep internetowy) – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem www.fd-distribution.pl, gdzie Klient dokonuje zakupów na odległość.
Sprzedawca – inaczej oznacza Flavour.
Towar – oznacza produkt, przedstawiany przez Sprzedawcę, którego opis jest dostępny w Sklepie.
Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Sklepem Flavour a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.
Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, które określa rodzaj oraz liczbę Towaru.

1.5. Kontakt z Obsługą Klienta Sklepu Internetowego można uzyskać:
 
a) pod numerem telefonu 534 701 680 od poniedziałku do piątku w godz. od 10 do 17 (koszt połączenia zgodnie z umową operatora)
b) korzystając z poczty elektronicznej: biuro@fd-distribution.pl
c) korespondencyjnie : ul. Raniuszka 22, 02-838, Warszawa

1.6. Sprzedający realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie całej Europy.

1.7. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym www.flavour-design.pl zawierana jest w języku polskim.
 
1.8. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

1.9. Do korzystania ze Sklepu Internetowego fd-distribution.pl wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, który posiada zainstalowany system Windows, przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej albo Chrome lub Opera z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies z minimalną rozdzielczością ekranu 1024 x 768 pikseli, aktywny adres poczty elektronicznej.

§ 2 
KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1.1 Kontakt z Biurem Obsługi Klienta jest możliwy telefonicznie pod numerem: 534 701 680 oraz drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@fd-distribution

1.2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego może odbywać się tylko według opisanych w Regulaminie zasad.

1.3. W celu złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług i funckji Sklepu:

a) należy posiadać aktywne indywidualne konto poczty elektronicznej lub aktualny numer telefonu 
b) Jest wymagane posiadanie indywidualnego Konta Klienta na Stronie Internetowej www.fd-distribution.pl

1.4. Kolorystyka Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym ma prawo różnić się od rzeczywistej kolorystki Produktów, ze względu na zależności i możliwości techniczne sprzętu, z którego klorzysta Klient podczas wyświetlania i korzystania ze strony. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne Towaru w momencie reklamacji.

§ 3 
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, RELIZACJA ZAMÓWIEŃ

3.1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie. Każdy produkt dostępny w ofercie Sklepu jest wolny od wszelkich wad zarówno fizycznych jak i prawnych.

3.2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów przesyłki. Promocje w Sklepie Flavour nie łączą się ze sobą. Produkty przecenione nie podlegają dodatkowym rabatom.

3.3. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu, telefonicznie lub drogą mailową. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok z wyjątkiem przerw technicznych lub konserwacyjnych.

3.4. Rejestracja w Sklepie nie jest konieczna w celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Aby dokonać zakupu i złożyć zamówienie na Stronie www.fd-distribution.pl należy dokonać wyboru Towarów zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie.

3.5. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów przez dodanie ich do „Koszyka”, podaje dane niezbędne do dokonania wysyłki i wystawienia rachunku lub faktury VAT , wybiera sposób płatności i wysyła Zamówienie do Sklepu.

3.6. Warunkiem zrealizowania każdego złożonego zamówienia jest podanie wszelkich wymaganych danych klienta, które pozwolą na weryfikację odbiorcy zakupionego produktu. Sklep internetowy gwarantuje potwierdzenie przyjętych zamówień oraz każdej transakcji drogą e-mail’ową lub telefoniczną.
Natomiast jeśli dane zamówienie nie spełnia wymaganych kryteriów bezpieczeństwa, budzi podejrzenia oraz uzasadnione wątpliwości sprzedawcy w związku z prawdziwością danych lub wybranego sposobu zapłaty, sklep ma pełne prawo, aby odmówić i nie zatwierdzić takiego zamówienia, zażądać zaliczki lub ograniczyć sposoby płatności.

3.7. Dla obu stron podczas transakcji wiążące są przede wszystkim informacje dostępne na stronie internetowej. W szczególności takie jak: charakterystyka towaru, cechy produktu, elementy zawarte w zestawie, cena, termin oraz sposób jego dostawy.
Wszelkie informacje, które znajdują się na stronie internetowej sklepu Flavour nie stanowią oferty rozumianej poprzez Kodeks Cywilny. Klient dokonujący zakupu wybiera określony towar.

3.8. Do finalizacji złożenia zamówienia przez klienta dochodzi w momencie automatycznego wysłania potwierdzającego e-mail’a przez Sklep na podany adres e-mail klienta.

§ 4 
KOSZTY I FORMY DOSTAW
4.1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia przez Klienta. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

4.2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Należy również pamiętać, iż w każdym innym przypadku poza płatnością za pobraniem, termin dostarczenia zamówionego towaru wydłuża się o długość czasu między złożeniem zamówienia, a datą otrzymania płatności przez Sklep. (zwykle 1-2 dni robocze).
 
4.3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem oraz szczegółowymi informacjami w każdej chwili w zakładce „Koszty dostawy”.

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI

5.1. Każda transakcja potwierdzana jest zgodnie z dyspozycja Klienta paragonem lub fakturą VAT.

5.2. Płatności można dokonać za pomocą:

Przelewu tradycyjnego – wpłaty należy dokonać na wskazany numer konta bankowego Sklepu, który zostanie przekazany drogą mailową wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
Płatności można dokonać w banku, na poczcie lub przez Internet. Płatności bezpośrednio przelewem bankowym na nasze konto bankowe. Wszystkie transakcje przepływające między bankami mają do 1-2 dni roboczych na zaksięgowanie.

DANE DO PRZELEWU

FLAVOUR
RANIUSZKA 22, 02-838 WARSZAWA
NIP: 951-235-89-27
VAT UE: PL9512358927
REGON: 146245091

Rachunek bankowy:
PKO BP: 91 1020 1169 0000 8502 0186 9619
SWIFT Kod: BPKOPLPW

Płatności elektronicznych PayU - to najprostsza i najszybsza metoda płatności za pośrednictwem internetu. Sklep korzysta z systemu płatności elektronicznych oferowanych przez PayU. Proces płatności jest nie tylko szybki, ale przede wszystkim bezpieczny. Polega na wyborze własnego banku oraz dokonania określonej transakcji.

Płatności przy odbiorze – wysyłka za pobraniem polega na dokonaniu płatności gotówką kurierowi DPD podczas odbioru przesyłki.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów płatności zawarte są w zakładce „Formy płatności”.

§ 6 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych (art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Z 2012 r., poz. 1225).

6.2. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia fizycznego otrzymania produktu przez adresata przesyłki.

6.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 
6.4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, na życzenie Klienta, przedsiębiorca ma obowiązek przesłać potwierdzenie zwrotu świadczenia.

6.5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

Szczegółowe informacje dotyczące Zwrotu Towaru znajdują się w zakładce „Zwroty i Reklamacje”.

§ 7 
PROCEDURA REKLAMACJI

7.1. Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, która obowiązuje na terenie Polski.

7.2. Warunki, okres gwarancji oraz adresy autoryzowanych serwisów zawiera karta gwarancyjna producenta, jeśli jest ona dołączana do zakupionego produktu.

7.3. Roszczenia w ramach gwarancji Klient ma prawo zgłaszać bezpośrednio w wybranym serwisie autoryzowanym. Klient ma również prawo przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji składając reklamację w Sklepie internetowym lub osobiście w oficjalnej siedzibie Sklepu.

7.4. Składając reklamację należy dostarczyć do siedziby Sklepu reklamowany produkt, jego dowód zakupu oraz zgłoszenie reklamacyjne. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Wszelkie dodatkowe koszty związane z procesem reklamacji ponosi Sprzedawca.

7.5. Reklamowane towary, które trafią do Sklepu mogą zostać odesłane do producenta, naprawione lub wymienione na nowe. Jeżeli okaże się to niemożliwe, wtedy Klient otrzyma zwrot pieniędzy zgodnie ze złożoną przez siebie dyspozycją.
 
7.6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeśli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Wady fizyczne lub prawne polegają na niezgodności sprzedanego Produktu z zawartą Umową Sprzedaży. Sprzedany Towar jest niegodny z Umową Sprzedaży, jeśli:

a) Produkt nie ma własciwości, które powinien mieć ze względu na cel zawieranej Umowy Sprzedaży wynikający z jego przeznaczenia

b) Produkt nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta

c) Produkt nie spełnia określonych warunków użytkowania, o których Sprzedawca poinformował Klienta podczas zawierania Umowy Sprzedaży

d) Produkt został wydany Klientowy w stanie niezupełnym.

Wada prawna polega na sprzedaży Produktu, który stanowi własność osoby trzeciej, obciążony jest prawem osoby trzeciej lub podlega rozporządzeniu wynikającemu z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 

7.7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeśli Klient został poinformowany o wadzie w momencie zawierania Umowy Sprzedaży.

7.8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeśli w momencie wydania Produktu jest on niezgodny z umową lub nie nadaje się do celu, do jakiego jest przeznaczony. Produkt powinien odpowiadać opisowi oraz posiadać zawarte w nim cechy, przedstawione przez Sprzedawcę. Konsument ma prawo w okresie dwóch miesięcy zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu niezgodności.

7.9. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności i nie odpowiada za niegodność Towaru z Umową Sprzedaży, jeśli Klient o danej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. 
 
§ 8 
POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies zawarte są w zakładkach: "Polityka Prywatności" oraz "Polityka Cookies".
 
§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:

1) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Z 2012 r., poz. 1225),

2) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z pozn. zm.),

3) oraz właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

9.2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w powiązaniu z realizacją umów zawartych między Sklepem a Konsumentem, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwości miejscowej ogólnej i przemiennej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

9.3. W stosunku do przedsiębiorców spory te będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu internetowego.

9.4. Regulamin obowiązuje z dniem 25 grudnia 2014 roku.

§ 10 
ZMIANY REGULAMINU

10.1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji jego treści na oficjalnej stronie internetowej sklepu. 

Sklep sobie zastrzega na wyłączność możliwości wprowadzania wszelkich zmian w „Regulaminie”, zamieszczonym na stronie internetowej.

10.2. Każda zmiana wchodzi w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej sklepu.

10.3. Natomiast do każdej zawartej umowy przed zmianą jakichkolwiek danych treści lub informacji w Regulaminie, stosuje się zawsze wersję Regulaminu, która była dostępna i obowiązująca w momencie zawarcia umowy kupna – sprzedaży między klientem a sklepem.

Nasze marki

Kontakt

Flavour
Raniuszka 22
02-838 Warszawa

Infolinia:
+48 534 701 680
Pn-pt: 10-17
Sob: 11-14

Pomoc:

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.